İrfan Ayan1, Ebru Serinsöz2

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Keywords: Karpal kemik; hamatum kemiği; osteoblastom.

Abstract

Hamatum kemiğinde osteoblastom nadiren görülür. Karpal kemik yerleşimli osteoblastomun tedavisinde, küretaj ve greftleme nüks bakımından dezavantajlı ancak fonksiyonların korunması bakımından avantajlıdır. Sol el bileğinde son bir yıldır, gün boyu olan ağrı nedeniyle başvuran 39 yaşında bir ev hanımının fizik muayenesinde el bileğinin ulnaya eğilmesiyle hipotenar bölgede ağrı oluştuğu tespit edildi. Röntgende el bileğinde radiale eğim, skafoid kemiğinde yüzük görünümü, hamatum ve komşu kemiklerde hafif radyolusensi vardı. Bilgisayarlı tomografide hamatumda, etraf dokudan ince bir kenar tabakayla ayrılan, korteksi hafifçe delen ekspanse lezyon görüldü. İntralezyoner küretaj yapıldı. Çıkan materyalin patolojik incelemesi osteoid osteoma ya da osteoblastomla uyumlu idi. Nüks durumunda küretaj ve greftleme uygulandı. Bu yazıda, karpal kemiklerde nadir görülen, hamatum yerleşimli osteoblastom olgusu sunuldu. Hasta ameliyat sonrası 16. ayında, el bileği fonksiyonları normal ve ağrısız idi.