İlker Karahasanoğlu1, Osman Yoloğlu2, Atilla Çıtlak3, Servet Kerimoğlu4, Ahmet U. Turhan4

1Ardahan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ardahan, Türkiye
2Hopa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Artvin, Türkiye
3Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Keywords: Biyomekanik çalışma; kadavra dizi; interferens vidası; patellar tendon kopması.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada patellar tendon yırtıklarının interferens vidası ve serbest tendon grefti kullanarak tamirlerinin biyomekaniğinin deneysel incelenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada dolaşım bozukluğu nedeniyle ampute edilmiş alt ekstremitelerden elde edilen 12 diz kullanıldı. Dizler patellar tendonu dahil bütün yumuşak dokulardan temizlendi. Tendon grefti dizin distal kısmı ile tuberositas tibiaya interferens vidası ile tespit edildi. Patellatendon grefti-tuberositas tibia kompleksi test makinasının alt ve üst çenesine tespit edildi. Kemik-tendon-kemik kompleksi distraksiyon kuvveti test makinası vasıtasıyla uygulanarak kayıt edildi.
Bulgular: Kopmanın hem patellar hem tibial taraftan olduğu görüldü. Tendonların kopma kuvveti en yüksek 810 N, en düşük 420 N olarak bulundu. Tendonların kopma kuvveti erkeklerde ortalama 600 N, kadınlarda ortalama 525 N, genel ortalama ise 575 N idi.
Sonuç: Çalışma bulgularımız, greftleme ile tamir edilen patellar tendonun diğer tamir yöntemleriyle mukayese edildiğinde benzer kopma kuvvetine sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle patellar tendonun kaybedildiği durumlarda greftleme önerilmektedir.