Cengiz Aldemir1, Ali Doğan1, Fatih İnci2, Ömer Sertkaya1, Fatih Duygun1

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
2İskenderun Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İskenderun, Türkiye

Keywords: Aspirator; fluoroscopy; intramedullar nailing.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada intramedüller çivilemede üç distal kilitleme tekniği ve iki kontrol yöntemi sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 1999 - Aralık 2011 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 501 femur kırığına floroskopisiz kemik ortalama ve aspiratör tekniği, 578 tibia kırığına floroskopisiz medial malleol ortalama, kemik ortalama ve aspiratör tekniği kullanılarak kilitli intramedüller çivilere distal kilitleme yapıldı.
Bulgular: Bu ü ç ki litleme t ekniği ve i ki kontrol yöntemi birleşimi sayesinde bir olgu hariç tüm olgularda kilitleme başarıldı. Başarılamayan olguda distal vidalar cerrahi tekniğe tam olarak uyulmadığı için çivinin önünde kaldı.
Sonuç: Bu teknik ve kontrol yöntemlerinden biri ya da birkaçının birleşimi ile distal kilitleme floroskopisiz olarak ve kısa sürede sağlanabilmektedir.