Hakan Boya1, Özal Özcan2, Gökhan Maralcan2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Zübeyde Hanım Practice and Research Center, İzmir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Keywords: Femoral komponent; femoral transepikondiler aks; arka kondiler aks; rotasyonel hizalanma; total diz protezi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada primer total diz protezi uygulamalarında posteriyor kondiler aks (PKA)+3 derece dış rotasyon (DR) çizgisi ve klinik transepikondiler aks (kTEA) çizgisi arasındaki farklılık ve her iki teknik arasındaki tutarlılık araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Yirmi dört hastanın [3 erkek (%12.5), 21 kadın (%87.5); ortalama yaş 67 (59-80 yaş)] 36 dizi [12 hastada her iki diz aynı seansta eşzamanlı olarak ameliyat edildi (%50)] çalışmaya alındı. Cerrahi sırasında distal femur kesisini takiben kesi yüzeyine koter ucu ile PKA+3° D R çizgisi ve k TEA çizgisi çizildi. Distal femur üzerinde bulunan her iki çizgi dijital kamera ile kaydedildi ve PKA+3° DR çizgisi referans alınarak çizgiler arasındaki ilişki araştırıldı [paralel, iç rotasyon (İR), DR]. İstatistiksel analiz McNamara ki kare testi ve Kappa (k) değeri ile yapıldı.
Bulgular: Görüntüler değerlendirildiğinde, kTEA çizgisinin PKA+3° DR çizgisine kıyasla 22 dizde (%61.2) paralel olduğu, 14 dizde ise paralel olmadığı (%38.8) [10 dizde İR (%71.5), 4 dizde DR (%28.5)] tespit edildi. Çizgiler arasında belirgin bir farklılık (McNamara ki kare=12.7±1; p<0.001) ve teknikler arasında düşük oranda tutarlılık (k=0.00055) vardı.
Sonuç: Cerrahi sırasında femoral komponent rotasyonunun tespitinde kullanılan PKA+3° DR çizgisi ve kTEA çizgisi arasındaki farklı sonuçlar, olasılıkla tekniklerin uygulama dezavantajlarına ve distal femurun anatomik farklılıklarına bağlıdır. Bu nedenle, iki teknikten birinin diğerinin sonucunu kontrol etmek için kullanılması güvenli değildir.