O. Şahap Atik

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Kalça artroplastisi; stem uzunluğu.

Abstract

Total kalça artroplastisine ilişkin hala tartışılan konular vardır: çimentolu ya da çimentosuz, kısa veya uzun stem gibi. Kısa stemlerin ömürlerine ilişkin literatür taraması sürenin geleneksel çimentosuz stemlere benzer olması nedeniyle cesaret vericidir. Ancak, orta ve uzun süreli çalışmalar az sayıdadır; daha çok hasta içeren ve daha uzun süreli çalışmalar gereklidir.