Ozan Beytemür1, Ümit Seza Tetikkurt2, Cem Albay1, Oktay Adanır1, Mehmet Akif Güleç1

1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Keywords: Akut; lösemi; miyeloid; sarkom.

Abstract

Miyeloid sarkom, sıklıkla miyeloproliferatif hastalıklara eşlik eden ve immatür miyeloid hücrelerden oluşan, oldukça nadir görülen solid bir tümördür. Kırk yedi yaşında erkek hasta, sağ uylukta şişlik ve ağrı yakınması ile polikliniğimize başvurdu. Tru-cut biyopsi ile miyeloid sarkom tanısı konulduktan sonra, periferik yayma ve kemik iliği biyopsisi sonucunda hematoloji kliniği tarafından akut miyeloid lösemi tanısı konuldu. Herhangi bir cerrahi girişimde bulunulmadı. Hasta akut miyeloid lösemiye yönelik kemoterapi ve allojenik kemik iliği nakli ile tedavi edildi. Takip sürecinde 14. ayda hasta asemptomatik idi ve manyetik rezonans incelemede tümörün neredeyse tamamında gerileme görüldü.