Cengiz Aldemir1, Merve Önder2, Ali Doğan1, Fatih Duygun1, Nurettin Oğuz2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Keywords: Lunat fossa derinlik ölçümü; lunat fossa sagital ve transvers ölçümleri; radius.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada distal radius kırıklarında uygulanan volar plak vidalarının ekleme penetrasyonu riskini en aza indirgemek için el bileğinde önemli bir yapı olan lunat fossanın derinliği, transvers ve sagital çapları araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Distal uçları hasar görmemiş 50 sağ, 50 sol erişkin kuru radius kemiğinde lunat fossanın derinliği, transvers ve sagital çapları MicroScribe G serisinden Microscribe-G2X kullanılarak ölçüldü.
Bulgular: Ortalama lunat fossa derinliği: solda 2.419886±0.51 mm/sağda 2.543052±0.78 mm, ortalama lunat fossa sagital çap: solda 19.656±1.57 mm/sağda 18.796±1.53 mm, ortalama lunat fossa transvers çap: solda 11.382±0.65 mm/sağda 11.106±0.91 mm idi. Lunat fossanın sağ ve sol derinlik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yok iken (p=0.320), sağ ve sol transvers ve sagital çapları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı (p=0.006, p=0.048).
Sonuç: Lunat fossanın derinliği ile ilgili ölçümler yeni anatomik plakların geliştirilmesine yol göstererek volar plak uygulamaları sırasında vidanın eklem içine penetrasyonu gibi komplikasyonları azaltabilir.