O. Şahap Atik, A. Turgay Çavuşoğlu, Tacettin Ayanoğlu

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: İyileşmiş ön çapraz bağ; manyetik rezonans görüntüleme; yırtık ön çapraz bağ.

Abstract

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sağlam, kopmuş veya iyileşmiş ön çapraz bağ (ÖÇB) değerlendirilmesinde tercih edilen yöntemdir. Ancak sinovyalizasyon ile birlikte olan kronik yırtıkların tanısındaki etkinliği araştırılmamıştır. Yırtık ÖÇB’nin konservatif tedavisi sırasında, bir köprü oluşturabilen sinovyal skar dokusu proliferasyonu ile birlikte onarım süreci vardır. Sinovyalizasyon denilen bu iyileşme MRG’de ÖÇB’ye sağlammış gibi yanlış tanı konulmasına neden olabilir. Bu, eski ÖÇB yırtıkları için doğrudur. Manyetik rezonans görüntüleme akut ÖÇB yırtıklarının değerlendirilmesinde güvenilirdir. Ancak, MRG konservatif tedaviden sonra iyileşmiş ÖÇB ve dejenere olmuş ÖÇB’lere bağlı yırtıkların stabilitesinin değerlendirilmesinde güvenilir değildir.