Selim Şanel1, Savaş Şencan2, Ali Öçgüder1, Can Solakoğlu3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Mareşal Çakmak Military Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Mareşal Çakmak Military Hospital, Erzurum, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Maltepe University, İstanbul, Turkey

Keywords: Epileptik n öbet; omuz çıkığı; omuz eklemi/cerrahi.

Abstract

Omzun iki taraflı ön çıkığı nadir bir durumdur. Birçok olgu genellikle epileptik atakların difüz tonik-klonik kasılmaları esnasında veya güçlü elektrik şokuna maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan arka çıkık olarak görülür. Bu yazıda iki taraflı şiddetli omuz ağrısı ve eklem kısıtlılığı olan 21 yaşında bir epileptik hasta sunuldu. İki taraflı, kilitli, ön omuz çıkığı ve Hill-Sachs lezyonları tanıları omuz grafileri ve bilgisayarlı tomografi ile konuldu. Her iki omzun cerrahi tedavisinde artroskopik Bankart tamiri ve remplissage tekniği uygulandı. Omzun arka çıkıkları sıklıkla epileptik ataklarda oluşur fakat ön çıkıklar literatürde nadirdir. Bu, tanıda gecikmeye neden olabilir. Şüpheli hastalarda bilgisayarlı tomografi incelemesi tanı konulmasına yardımcı olabilir. Epileptik hastalarda tekrarlayan ön çıkıkların görülebileceği unutulmamalıdır. Omuza aşırı hasarı önlemek için bu çıkıklar düzenli takip edilmeli ve instabilite tedavi edilmelidir.