Hakan Atalar1, Sacit Turanlı2, O. Şahap Atik2, Ahmet Yiğit Kaptan2, Fatih Süheyl Ezgü3

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Fibula; alt ekstremite; situs inversus; valproik asit.

Abstract

Doğumsal ekstremite anomalileri, embriyonun gelişim sürecindeki patolojik değişikler sonucunda meydana gelir. Gebeliğin 4-12. haftalarında toksin maruziyeti ekstremite anomalilerine yol açabilir. Bu makalede üçüz eşi olarak 31 hafta beş günlük doğan, meningomiyeloseli, Arnold- Chiari tip 2 malformasyonu, sağ gelişimsel kalça displazisi, hipotirodi ve alt ekstremite anomalisi olan bir kız hasta sunuldu. Annenin antenatal sodyum valproat kullanım öyküsü vardı. Alt ekstremitenin radyolojik incelemesinde fibulanın medial yerleşimli olduğu görüldü.