Ágnes Berta, Zsófia Duska, Ferenc Tóth, László Hangody

Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

Keywords: Otolog kondrosit implantasyonu; biyobozunur iskeletler; kıkırdak onarım teknikleri; mikrokırık; mozaikplasti; osteokondral allogreft transplantasyonu.

Abstract

Tedavi edilmemiş eklem k ıkırdak defektleri, k ronik eklem dejenerasyonuna ve fonksiyonel engelliliğe neden olabilir. Son 10 yılda kıkırdak lezyonlarının tedavisinde çeşitli kıkırdak tamir teknikleri geliştirilmiştir. Bu tekniklerden mozaikplasti, 1992 yılında kıdemli bir yazar tarafından klinik uygulamaya taşınmıştır. Bu makalede günümüzde semptomatik fokal defektlerin tamirinde kullanılan mevcut cerrahi tekniklere ilişkin bir derleme veya karşılaştırma yapılmadı; ancak yazarların çalıştığı hastanelerde günlük yaşamda kullandıkları mikrokırık, mozaikplasti, otolog kondrosit implantasyonu (OKİ), osteokondral allogreft transplantasyonu ve biyolojik olarak bozunabilir osteokondral iskelet işlemleri irdelendi. Bu yazı iyi tanımlanan tekniklerin kısa bir özeti niteliğinde olup, mozaikplasti bağlamında yazarların klinik deneyimini ve klinik sonuca ilişkin mevcut verileri ve farklı işlemlerin rehabilitasyon protokollerini özetlemektedir.