Serhat Durusoy1, Ahmet Emre Paksoy1, Murat Korkmaz1, Ahmet Şükrü Solak1, Bülent Dağlar2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Güven Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: İliyosakral vida sabitleme, haritalama yöntemi, pelvik kırığı, perkütanöz sabitleme, sakroiliyak eklem.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, iliyosakral vida sabitlemede vida giriş noktası ve vida yöneliminin belirlenmesinde pelvik haritalamanın uygulanabilir olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Sakroiliyak eklem yaralanması ve sakrum kırığı nedeniyle iliyosakral vida sabitleme uygulanan 16 hastanın (10 erkek, 6 kadın; ort. yaş 35 yıl; dağılım, 20-57 yıl) klinik dosyaları ve görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların ameliyat öncesi tomografi görüntüleri kullanılarak pelvik haritalama yapıldı ve uygun vida giriş noktası ve yönelimi belirlendi. Tüm hastaların ameliyat sonrası bilgisayarlı tomografi taramaları alındı ve bunlar vida pozisyonunun doğruluğunu değerlendirmek için kullanıldı.
Bulgular: Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Vidaların giriş noktaları ve yönelimleri ameliyat öncesi ve sonrasında tüm hastalar için uyumluydu.
Sonuç: Pelvisin haritalanması, iliyosakral vidalamanın ameliyat öncesi planlamasında kullanılabilecek bir yöntemdir.