Harun R. Güngör1, Esat Kıter1, Nusret Ök1, Adem Çatak2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Tavas State Hospital, Denizli, Turkey

Keywords: Cam tipi sıkışma; femoroasetabüler sıkışma; kalça; mozaikplasti; osteokondral lezyon.

Abstract

Femoroasetabüler sıkışma (FAS) sendromu asetabüler labrum ve asetabüler kıkırdak lezyonlarının etyolojisinde yer almasına rağmen, femur başındaki lezyonların arkasındaki birçok olası nedenlerinden biridir. Bu yazıda, femur başında osteokondral defekt ve cam tipi sıkışması olan iki olgunun klinik bulguları ve sonuçları sunuldu. Her iki olguya da kontrollü kalça çıkarılmasını takiben, otolog osteokondral mozaikplasti ile birlikte femoral tıraşlama uygulandı. Ameliyat sonrası Harris kalça skorları anlamlı düzeyde iyileşti ve son değerlendirmede elde edilen manyetik rezonans görüntülemede yeterli greft kaynaması ve sağlıklı kondral yüzey oluşumu tespit edildi. Parafoveal bölgedeki defektlerin otolog osteokondral mozaikplastisi ve femoral boyun tıraşlanması birlikteliği, FAS sendromlu genç hastalarda etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Ayrıca, cam tipi sıkışmanın, parafoveal osteokondral lezyonların etyolojisinde rol alabileceği düşüncesindeyiz.