Birkan Kibar1, Tuhan Kurtulmuş2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Erişkin, internal fiksasyon, kilitli intramedüller çivi, plaklama, redüksiyon, ulna kırığı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada plak ve yeni nesil kilitli intramedüller çivi (İMÇ) ile tedavi edilen izole ulna diyafiz kırığı olan erişkin hastaların radyolojik ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2008 - Aralık 2017 tarihleri arasında İMÇ veya plak fiksasyonu ile tedavi edilen izole ulna diyafiz kırığı olan 57 hasta (38 erkek, 19 kadın; ort. yaş 39.1 yıl; dağılım, 18-77 yıl) dahil edildi. Otuz hasta (Plak grubu) plak fiksasyonu ve 27 hasta (İMÇ grubu) İMÇ ile tedavi edildi. Fonksiyonel sonuçlar Grace-Eversmann değerlendirme sistemi ve kol, omuz ve el sorunları (DASH) anketine göre değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama kaynama süresi İMÇ grubunda 12.8±1.2 hafta ve plak grubunda 13.7±1.4 hafta idi (p=0.092). Ortalama ameliyat süresi İMÇ grubunda (30 dakika) plak grubundan (46 dakika; p<0.001) anlamlı derecede kısa idi. Ortalama DASH skoru İMÇ grubunda 7.0±4.5 ve plak grubunda 7.7±8.6 idi (p=0.766).
Sonuç: Benzer kaynama oranları, fonksiyonel sonuçlar ve daha kısa ameliyat süreleriyle kilitli İMÇ’ler erişkin izole ulna diyafiz kırıklarında plak osteosentezine uygun bir alternatiftir.