İbrahim Azboy1, Eyyüp Serdar Yalvaç1, Nesrullah Azboy2, İlhami Şahin2, Sinan Zehir3

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye;
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

Keywords: Profilaksi; anket; total kalça artroplastisi; total diz artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Türkiye'de total diz artroplastisi (TDA) ve total kalça artroplastisinde (TKA) ortopedik cerrahların ameliyat öncesi ve sonrası yaklaşımları ve ameliyathane olanakları değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmanın verileri Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin veri tabanından rastgele belirlenen 234 hekim tarafından doldurulan bir anket aracılığıyla elde edildi. Anket; ameliyathane ortamını, cerrahların demografik özelliklerini, ameliyat öncesi ve sonrası hasta değerlendirmesinde istedikleri laboratuvar ve radyolojik incelemeleri ve ameliyat sonrası komplikasyonların yönetimini araştıran 19 sorudan oluşuyordu.
Bulgular: Türkiye’deki TDA ve TKA’nın uygulandığı ameliyathanelerin %48’inde laminar hava akımı, %35’inde de HEPA filtre bulunmamaktadır. Cerrahların sadece %20.5’i antibiyotik profilaksisine ameliyat sonrası 24 saat devam etmektedir. Tromboembolizm profilaksisinde en çok (%86) tercih edilen antikoagülan düşük moleküler ağırlıklı heparinlerdir. Cerrahların tamamı primer TDA veya TKA uygularken, sadece %63.7’si revizyon TDA veya TKA uygulamaktadır. Cerrahların %84.6’sı TDA veya TKA uygulanan hastalarda dental ve ürolojik girişimler öncesinde antibiyotik profilaksisi önermemektedir.
Sonuç: Türkiye’de TDA ve TKA’ya ilişkin birçok konuda görüş birliğine ulaşılmış olsa da; akademik pozisyon, uzmanlık süresi ve çalışılan kuruma bağlı olarak farklı yaklaşımlar benimsenmektedir.