Mehmet Türker1, Arif Aslan2, Meriç Çırpar3, Alauddin Kochai1, Özlem Tulmaç4, Mahi Balcı5

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Yeni Mahalle State Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
4Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
5Department of Pathology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

Keywords: Kırık iyileşmesi; osteoporoz; zoledronik asit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada zoledronat tedavisinin osteoporotik sıçan tibialarında oluşturulan kırık modeli üzerinde kemik iyileşmesinin histolojisi ve biyomekanik özelliklerine etkileri araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada ağırlıkları 300 g - 350 g olan ovariektomi yapılmış 40 adet Wistar-Dawley dişi sıçan kullanıldı. Bir hafta sonra, 2 IU/g subkütan heparin tedavisine başlandı. Günlük enjeksiyonlarla dört hafta sonra, kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile kanıtlanmış osteoporoz oluşturuldu. Osteoporotik sıçanlar grup A (kontrol), grup B (kalsiyum ve D vitamini), grup C (0.1 mg/kg subkütan zoledronik asit) ve grup D (kalsiyum ve D vitamini / 0.1 mg/kg subkütan zoledronik asit) olarak rastgele dört eşit gruba ayrıldı. Altı hafta sonra, bütün sıçanlar sakrifiye edildi, tibiaları çıkartıldı ve histopatolojik ve biyomekanik incelemeler yapıldı.
Bulgular: Grup C (30.2±1 Nm) ve grup D’nin (33.3±3 Nm) tork değerleri grup A (21.6±6 Nm) ve grup B’den (23.6±4 Nm) anlamlı olarak daha yüksek idi (sırasıyla p=0.007 ve p=0.005). Grup C (1.8) ve grup D’nin (2.0) sertlik değerleri, grup A (1.4) ve grup B’den (1.7) daha yüksekti, ancak farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (hepsi için p>0.05).
Sonuç: Histopatolojik ve biyomekanik test sonuçlarına göre, tek doz zoledronik asit tedavisi osteoporotik sıçan kırık modelinde kırık iyileşmesini artırdı. Ağız yoluyla verilen günlük kalsiyum ve D vitamini tedavisinin kırık iyileşmesi üzerinde etkisi yoktu. Zoledronik asit tedavisine kalsiyum ve D vitamini tedavisi eklendiğinde, kırık iyileşmesinde ek bir artış olmadı. Zoledronik asit tedavisinin osteoporotik kırık iyileşmesi ve kallus kalitesine olumlu etkileri gelecek klinik çalışmalarla gösterilmelidir.