Antal Renner1, Annamária Szentirmai1, Andrea Sántha1, Tamás Viola1, Ferenc Gyárfás2, András Melly2, Péter Varga3, Tibor Retteghy3

1Department of Hand and Microsurgery, Péterfy Hospital, Trauma Centre (former National Institute of Traumatology), Budapest, Hungary
2Department of Musculoskeletal Surgery, Péterfy Hospital, Trauma Centre (former National Institute of Traumatology), Budapest, Hungary
3Intensive Care Unit, Péterfy Hospital, Trauma Centre (former National Institute of Traumatology), Budapest, Hungary

Keywords: Ampütasyon; komplikasyonlar; alt ekstremite; replantasyon; travmatik.

Abstract

Bu yazıda, femurun orta üçte birinde travmatik ampütasyon sonrası ciddi replantasyon komplikasyonlarının başarılı tedavisi sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla, literatürde benzeri bir olgu bildirilmemiştir. Otuz sekiz yaşında sağlıklı bir erkek sağ femurun orta üçte birinde travmatik ampütasyona maruz kaldı. Replantasyon uygulandı. Oligüri ve anüri gelişti ve hemofiltrasyon ve hemodiyaliz ile başarıyla tedavi edildi. Altı yıl sonra, hasta ortopedik ayakkabı giyerek yürüdü ve uzuvda koruyucu sensibilite düzeldi. Proksimal alt uzuv replantasyonunun ciddi komplikasyonları başarıyla tedavi edilebilir ve uzuv kurtarılabilir.