Namık Şahin1, Senem Turan Özdemir2, Gökhan Ocakoğlu3, İlker Ercan3, Teoman Atıcı4, Ünal Kurdoğlu5

1Department of Orthopedics and Traumatology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Anatomy, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
3Department of Biostatistics, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
5Department of Radiology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

Keywords: Distal femur; diz; osteoartrit; şekil analizi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada normal ve osteoartritli kadın dizlerinde distal femurun aksiyel şeklinin farklı olup olmadığı istatistiksel şekil analizi kullanılarak incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Mayıs 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada toplam 126 kadın hastanın 126 diz manyetik rezonans görüntülemesi incelendi. Hastalar çalışma ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma grubu diz osteoartriti olduğu belirlenen 41 hastadan (ortanca yaş 65 yıl; min. 36 - maks. 8 8 y ıl), kontrol g rubu i se d iz o steoartriti olmayan 85 hastadan (ortanca yaş 43 yıl; min. 20 - maks. 81 yıl) oluştu. Anatomik ve yapısal belirteçler distal femurun aksiyel kesitinde her iki boyutlu dijital imaj üzerinde seçildi ve işaretlendi. Distal femurun ortalama aksiyel şekilleri istatistiksel şekil analizi ile gruplar arasında karşılaştırıldı. Şekil deformasyonları ince levha eğrisi analizi ile incelendi.
Bulgular: Distal femurun aksiyel şekli bakımından gruplar arasında anlamlı farklılıklar vardı. En fazla deformasyon femoral çentik bölgesinde gözlendi.
Sonuç: Bu çalışma diz osteoartritli kadın hastalarda distal femurun aksiyel şeklinde deformasyonlar olduğunu göstermiştir. Bu farklılıkların total diz protezinde implant tasarımı ve cerrahi teknik açısından önemli olup olmadığını belirlemek için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.