Ömer Görgün1, Ahmet Salduz2, Rejin Kebudi1, Harzem Özger2, Bilge Bilgiç3

1Division of Pediatric Oncology, İstanbul University, Oncology Institute, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey

Keywords: Malign transformasyon; osteoblastom; osteosarkom.

Abstract

Osteoblastom osteoid ve örgümsü kemik üretimi ile karakterize, nadir, kemik oluşturan bir tümördür. On üç yaşında erkek hasta sol proksimal tibiasında ağrı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Osteoblastom tanısı konulan lezyona k üretaj ve kemik g reftleme uygulandı. İ ki yıl sonra, hasta aynı bölgede kitle ile hastaneye başvurdu ve biyopside kitleye osteosarkom tanısı konuldu. Hastaya lokal rezeksiyon ve mega protez ile rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı. Kemoterapinin bitiminden 14 ay sonra, akciğer metastazı gelişti ve ardından hasta kaybedildi. Bu çalışmada sol proksimal tibiada osteosarkom şeklinde nüks eden agresif osteoblastomlu bir hasta sunuldu ve histopatolojik tanıdaki ve bu hastaların yönetimindeki zorluklar tartışıldı. Olgumuz, literatürdeki diğer bazı olgular gibi osteoblastomların malign transformasyon geçirebileceğini göstermektedir.