Erdem Aktaş1, Tacettin Ayanoğlu2, Yasin Hatipoğlu2, Ulunay Kanatlı2

1Department of Orthopaedics, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopaedics, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Avasküler nekroz; Müller-Weiss hastalığı; naviküler kemik.

Abstract

Her ne kadar travma, ayak deformitesi (pes planovalgus), diabetes mellitus, lupus benzeri sistemik hastalıklar, ilaçlar (steroid, antineoplastik) ve aşırı miktarda alkol tüketimi tarsal kemik avasküler nekroz etiyolojisinde suçlansa da naviküler kemiğin spontan avasküler nekrozu, özellikle erişkinlerde, nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda, iki taraflı spontan gelişen naviküler kemikte avasküler nekroz ve ileri derecede talonaviküler artrozu olan 50 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Klinik ve radyolojik bulgular; erişkin tarsal naviküler kemikte, progresif fragmantasyon ve talonaviküler eklem hasarı ile seyreden, nadir görülen, kompleks, idiopatik bir hastalık olan Müller-Weiss hastalığı ile uyumlu bulundu. Hasta, iki aşamalı olarak talonaviküler artrodez ile başarıyla tedavi edildi.