Mehmet Çetinkaya, Hamza Özer, Hakan Y. Selek, Selim Erekul

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Anevrizmal kemik kisti; patella; patellar ligament; patellofemoral eklem.

Abstract

Bu makalede, sol dizinde şişlik nedeniyle polikliniğimize başvuran 32 yaşında bir kadın hastada patellar anevrizmal kemik kisti olgusu sunuldu. Hasta öyküsünde herhangi bir travma tanımlamıyordu ve sol dizindeki mevcut şişlik ve ağrının giderek arttığını belirtti. Patellada çok nadir rastlanmakla birlikte, radyografik ve manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan değerlendirmelerde, şişliğin patellanın eklem yüzeyini de harap eden bir anevrizmal kemik kistine bağlı olduğu görüldü. Hastanın cerrahi öncesi değerlendirmesinde diz eklemi hareket açıklığı normal sınırlarda olmasına rağmen, eklem yüzeyi harabiyetine bağlı olarak küretaj ve greftleme tedavisi yerine total patellektomi ve Zaricznyj tekniği ile ekstansör mekanizma rekonstrüksiyonu uygulandı. Hasta cerrahi sonrası dönemde yapılan işlemden memnun kaldı ve takiplerde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.