Mehmet Emre Baki1, Cengiz Aldemir2, Fatih Duygun2, Ali Doğan2, Gökçen Kerimoğlu3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey

Keywords: Femur kırığı; sonlu eleman analizi; intramedüller çivi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada deneysel femur cisim osteotomisi modelinde kompresyonsuz ve kompresyonlu intramedüller çivileme radyolojik, histopatolojik ve biyomekanik açıdan karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Yirmi dört beyaz Yeni Zelanda tavşanı (ort. ağırlık 4.3 kg; dağılım 4-4.8 kg) üç gruba ayrıldı. Bütün tavşanlara sağ femur osteotomisi uygulandı ve tüm femurlar titanyum kompresyonlu kilitli intramedüller çivi ile tespit edildi. Çivilerin kilitlenmesinden sonra grup 1’e kompresyon uygulanmazken grup 2 ve 3’e sırasıyla 0.5 mm ve 1 mm kompresyon uygulandı. Cerrahiden dört hafta sonra bütün tavşanlar sakrifiye edildi. Kırık bölgesi histolojik ve radyolojik olarak incelendi. Sonlu eleman analizleri uygulandı.
Bulgular: Grup 2 ve 3’ün radyolojik skorları grup 1’e kıyasla anlamlı derecede daha yüksekti. Grup 2 ve 3 arasında radyolojik olarak anlamlı farklılık yoktu. En iyi histolojik skorlar grup 2’de elde edildi. Sonlu eleman analizlerine göre grup 2’de osteotomi bölgesi 1240 N yüke ve 34.5 MPa ortalama basınca maruz kalmıştı.
Sonuç: Kompresyonlu kilitli intramedüller çivileme, kompresyonsuz kilitli intramedüller çivilemeden daha hızlı kırık iyileşmesi sağladı. Histolojik olarak en iyi kırık iyileşmesi skorları kırık bölgesine uygulanan 0.5 mm kompresyon ile elde edildi.