Ahmet Issın, Nizamettin Koçkara

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

Keywords: Antibiyotik, kemik çimentosu; çimento spacer; elüsyon; polimetilmetakrilat.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sitrik asit ve sodyum bikarbonat karışımının polimetilmetakrilat kemik çimentosunda efervesan olarak kullanımının daha iyi ilaç elüsyonu açısından etkileri araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: İçeriğinde 10’ar gram glikoz ve farklı miktarlarda efervesan (E) olan; parça sayıları (P), yüzey alanları, hacimleri ve poroziteleri farklı silindir çimento bloklar hazırlandı. Tüm blokların fiziksel özellikleri hesaplandı. Bloklar serum fizyolojik içeren kavanozlara konuldu ve sıvı içerisine salınan glikoz konsantrasyonları önceden belirlenen aralıklarda ölçüldü. Elüsyon hızı ve fiziksel özellikler arasındaki ilişkiler tanımlandı.
Bulgular: Efervesanlı numunelerden elüsyon oranları anlamlı derecede daha yüksekti. Kırk beşinci günün sonunda E0P1 glikoz içeriğinin ortalama %21’ini saldı. Bu değer E0P2, E0P4, E2P1 ve E4P1 için sırasıyla %38, %61, %82 ve %88 idi. Su absorbsiyon oranları, yüzey alanları, porozite ve glikoz elüsyonu oranları arasında güçlü korelasyonlar saptandı (r=0,942, p<0,01; r=0,894, p<0,05; r=0,918, p<0,05).
Sonuç: Sodyum bikarbonat ve sitrik asidin efervesan olarak kemik çimentosu içinde kullanılması, daha iyi antibiyotik elüsyonu için tatmin edici porozite oluşumunu sağlamaktadır. Yekpare bir spacer ve daha iyi lokal antibiyotik elüsyonu gereken durumlarda bu yöntem işe yarayabilir.