Ozan Beytemür1, Ümit Seza Tetikkurt2, Cem Albay3, Gonca Kavşut2, Akif Güleç1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Baltalimanı Bone and Joint Diseases

Keywords: emiğin f ibröz d isplazisi; l ipom; liposklerozan miksofibröz tümör.

Abstract

Liposklerozan miksofibröz tümör, kompleks histolojik yapılar içeren, çok nadir görülen bir benign fibrooseöz lezyondur. İlk olarak 1986 yılında tanımlandı. Lezyonun histopatolojik incelemesi miksoid alanlar, osteoklastik aktivite, fibröz displazi benzeri kemik trabekülleri, yağ nekrozu, iskemik ossifikasyon ve nadiren kıkırdak komponentleri gösterebilir. Özellikle femur proksimaline yerleşim gösteren bu lezyonun fibröz displazi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu olgu sunumunda, cerrahi olarak tedavi edilen bir liposklerozan miksofibröz tümör olgusu literatür incelemesi eşliğinde sunuldu. Küretaj, greftleme ve 95 derecelik dinamik kondil vida plak sistemi ile tedavi edilen hasta, 16. ay kontrolünde asemptomatik idi ve nüks saptanmadı.