Meriç Çırpar1, Birhan Oktaş1, Bülent Dağlar2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Güven Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Kemik greftlemesi; eklem instabilitesi; yeniden yapılandırma; ters Hill-Sachs lezyonu; omuz çıkığı.

Abstract

ÖZ Bu çalışmada, sağ tarafta eklem yüzeyinin %25-50’si ve sol tarafta %50’si kadar ters Hill-Sachs lezyonu olan çift taraflı bir posterior omuz instabilitesi olgusu bildirildi. Defektler tüberkulum minus osteotomisi sonrası eklem yüzeyinin yükseltilmesi ve greft kullanılmadan raft vidaları ile desteklenmesi yoluyla anatomik olarak yeniden yapılandırıldı. Ameliyat sonrası üçüncü günde pandüler omuz egzersizleri ile erken rehabilitasyona başlandı. Ameliyat sonrası altıncı haftada hastanın hareket açıklığı instabilite ve ağrı olmaksızın tam idi. Ameliyat sonrası 18. ayda hastanın fizik muayenesi normal ve constant omuz skoru yaş ve cinsiyet dengi popülasyonun %92.4’ü olacak şekilde 86 idi. Kemik greftlemesi olmaksızın rafting tekniği, posterior omuz instabilitesinde orta ila büyük boyutlu ters Hill-Sachs lezyonlarında tatmin edici klinik sonuçları ile bir tedavi alternatifi oluşturabilir.