Alp Bayramoğlu1, Deniz Demiryürek1, Ayşegül Fırat1, Ali Öznur2, M. Hakan Özsoy3

Keywords: Talus kırıkları; os supranavikulare; Pirie kemiği; basketbolcu.

Abstract

Os supranavikulare; talonavikular eklemin dorsalinde, orta hatta yakın olarak yerleşmiş aksesuvar bir kemiktir. Çok sık rastlanmayan bu varyasyonunun yaygınlığı %1 olarak tahmin edilmektedir. Nadiren semptomatik olan bu kemiğin, os navikulare veya talus başının kortikal avulsiyon kırıklarıyla karıştırılmaması gerekmektedir. Bu yazıda, bir basketbol karşılaşması sırasında ayak bileği inversiyonu sonucu sağ ayak dorsumunda ağrı yakınması olan, 25 yaşında profesyonel bir basketbolcunun bulguları değerlendirildi. Manyetik rezonans görüntüleme ile incelenen oyuncunun sağ ayağında, talus başı üzerinde, bir kemik parçası saptandı. Nadir görülen bu olgunun ayırıcı tanısı ve klinik bulguları kısaca tartışıldı.