Hayri Baran Yosmaoğlu1, Gül Baltacı2, Emel Sönmezer1, Hamza Özer3, Deha Doğan4

1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Private Guven Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey
4Department of Measurement and Evaluation, Faculty of Educational Sciences, University of Ankara, Ankara, Turkey

Keywords: Atletik performans; hamstring tendon grefti; kas gücü dinamometresi; patellar tendon grefti; tork.

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada, otojen hamstring veya patellar tendon grefti kullanılan ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonun zirve tork açısı üzerindeki etkileri karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya otojen hamstring veya patellar tendon grefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu uygulanan 132 hasta (103 erkek, 29 kadın; ort. yaş 29±9 yıl) dahil edildi. Kuadriseps ve hamstring kaslarındaki zirve tork açıları izokinetik dinamometre kullanılarak kaydedildi.
Bulgular: Hamstring tendon grubunda zirve diz fleksiyonu tork açısı hareket açıklığında ameliyat edilen tarafta ameliyat edilmeyen taraftan 180°/saniyede anlamlı şekilde daha erken oluştu. Patellar tendon grubunda zirve diz fleksiyonu tork açısı hareket açıklığında ameliyat edilen tarafta ameliyat edilmeyen taraftan 180°/saniyede anlamlı şekilde daha erken oluştu. Her iki grupta ameliyat edilen ve edilmeyen dizler arasında 60°/saniyede fleksiyon ve ekstansiyon zirve tork açılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yoktu.
Sonuç: Göreceli olarak yüksek açısal hızlarda zirve tork açısı ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrasında hamstring veya patellar tendon grefti olan hastalarda etkilenmektedir. Greft donör sahası bu parametreyi doğrudan etkilemektedir. Bu bulgu yeniden yaralanmanın önlenmesi açısından klinisyenler için önemli olabilir.