Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 329-332
« Go Back
Brachial plexus injury: An unusual devastating complication during hospitalization in intensive care unit
Brakiyal pleksus hasarı: Yoğun bakım ünitesinde yatış sırasında olağandışı yıkıcı bir komplikasyon

Yusuf Erdem, Çağrı Neyişçi, Ahmet Burak Bilekli
Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Brachial plexus injury due to prolonged immobilization of the arms in a hyper-abducted position during intensive care unit (ICU) follow-up is uncommon. In this article, we present an unusual case of a 20-year-old male drug addict who sustained unattended brachial plexus injury in left upper extremity after being bound over the axilla tightly during ICU follow-up. He had progressive numbness and near-total immobility of the left upper extremity. Atrophy, loss of muscle strength, and absence of deep tendon reflexes were observed in left upper extremity. Electrodiagnostic studies showed lower trunk partial axonal involvement. After aggressive physical therapy, patient’s muscle function improved, showing full strength in all muscles innervated by median, ulnar, musculocutaneous, axillary and radial nerves. During followup of unconscious patients in ICU, clinicians and other staff should be more careful about restraining such patients by considering complications such as nerve injuries.

Key words: Brachial plexus, drug addict; hyper-abduction, injury, intensive care unit.

hiperabdüksiyon pozisyonunda uzun süre immobilizasyonuna bağlı brakial pleksus hasarı nadirdir. Bu yazıda, YBÜ takibinde aksillası üzerinden sıkıca bağlanmasından dolayı sol üst ekstremitesinde ihmal edilmiş brakiyal pleksus hasarı gelişen, uyuşturucu bağımlısı 20 yaşında bir erkek hastanın olağandışı bir olgusu sunuldu. Sol üst ekstremitesinde progresif hissizliği ve totale yakın immobilitesi vardı. Sol üst ekstremitede atrofi, kas kuvveti kaybı ve derin tendon reflekslerinin olmadığı gözlendi. Elektrodiagnostik çalışmalar, alt gövdede parsiyel aksonal tutulumunun olduğunu gösterdi. Agresif fizik tedavi sonrasında, hastanın kas fonksiyonu iyileşerek medyan, ulnar, muskulokütanöz, aksiller and radyal sinirlerin inerve ettiği tüm kaslarda tam güç gösterdi. Klinisyenler ve diğer personel, YBܒde bilinçsiz hastaların takibinde sinir hasarı gibi komplikasyonları göz önünde bulundurarak bu hastaların kısıtlanması konusunda daha dikkatli olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Brakiyal pleksus, uyuşturucu bağımlısı, hiperabdüksiyon, hasar, yoğun bakım ünitesi.

Erdem Y, Neyişçi Ç, Bilekli A B. Brachial plexus injury: An unusual devastating complication during hospitalization in intensive care unit. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):329-332