Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 322-324
« Go Back
Endoscopic treatment of bilateral hallux saltans in an ordinary woman
Sıradan bir kadında iki taraflı halluks saltansın endoskopik tedavisi

Mehmet Ali Tokgöz1, Ulunay Kanatlı1, Abdurrahman Vural1, Muhammet Baybars Ataoğlu1, Aliekber Yapar1, Yılmaz Ergişi2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Sungurlu State Hospital, Çorum, Turkey

In this article, we present a 47-year-old female patient applying with pain in posteromedial of ankle and trigger toe complaints. There was no predisposing factor such as dance or sports or any radiological sign such as os trigonum. Posterior ankle endoscopy technique was used for evaluation and it was observed that the FHL tendon was triggered. Fibrous thickening around the tendon was released with endoscopic instruments. After release, it was observed that the FHL tendon was not triggered with toe movements. Hallux saltans can be treated by posterior endoscopic methods with an attention to the tibial nerve such as other joint and soft tissue pathologies. To the best of our knowledge, this is the first case report of endoscopic treatment of bilateral HS in an ordinary female patient.

Key words: Flexor hallucis longus tendon, hallux saltans, posterior ankle endoscopy, trigger toe.

Bu yazıda, ayak bileği posteromedialinde ağrı ve tetik ayak başparmağı yakınması ile başvuran 47 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Dans veya spor gibi önceden belirleyici bir faktör ve os trigonum gibi radyolojik bir işareti yoktu. Değerlendirme için arka ayak bileği endoskopisi tekniği kullanıldı ve FHL tendonunun tetiklendiği gözlendi. Endoskopik aletlerle tendonun etrafındaki fibröz kalınlaşma gevşetildi. Serbest bırakıldıktan sonra, FHL tendonunun ayak başparmağı hareketleriyle yeniden tetiklenmediği görüldü. Halluks saltans, diğer eklem ve yumuşak doku patolojileri gibi tibial sinire dikkat edilerek posteriyor endoskopik yöntemlerle tedavi edilebilir. Bildiğimiz kadarıyla, sıradan bir kadın hastada iki taraflı HS’nin endoskopik tedavisinin ilk olgu sunumu budur.

Anahtar kelimeler: Fleksör hallusis longus tendonu, halluks saltans, posteriyor ayak bileği endoskopisi, tetik ayak başparmağı.

Tokgöz M A, Kanatlı U, Vural A, Ataoğlu M B, Yapar A, Ergişi Y. Endoscopic treatment of bilateral hallux saltans in an ordinary woman. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):322-324